System wspomagający utrzymanie ruchu (CMMS) Fiix – poznaj możliwości tego narzędzia

Fiix to cieszący się coraz większą popularnością komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). System ten nadzoruje i wspomaga pracę ludzi odpowiedzialnych za właściwą i bezawaryjną pracę maszyn oraz ciągłość produkcji. Dodatkowo wspomaga podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i zakupowych na podstawie precyzyjnych danych.

W artykule omawiamy najważniejsze funkcjonalności systemu wspomagającego utrzymanie ruchu (CMMS) Fiix.

Korzyści z wdrożenia systemu Fiix

Nabycie systemu Fiix przez firmę Rockwell Automation miało na celu udostępnienie klientom narzędzia amerykańskiego lidera w dziedzinie automatyki przemysłowej. Zastosowanie Fiix w przedsiębiorstwie przemysłowym ma realny wpływ na zwiększenie wydajności, produktywności i zminimalizowanie czasów przestoju poszczególnych urządzeń.

Fiix daje wgląd w zintegrowane dane w zakresie automatyzacji, co pozwala monitorować i poprawiać wydajność aktywów, a także optymalizować sposób przeprowadzania prac konserwacyjnych.

Do kluczowych korzyści biznesowych, które wynikają bezpośrednio z wdrożenia systemu wspomagającego utrzymanie ruchu Fiix, zaliczamy (dane za Fiix):

 • Redukcję koszów operacyjnych – nawet o 10%;
 • Wzrost produktywności zespołów odpowiedzialnych za konserwację urządzeń – nawet o 44%;
 • Redukcję czasu potrzebnego na przeprowadzanie napraw – nawet o 20%;
 • Wzrost wydajności przeglądów wyposażenia i zasobów – nawet o 73%;
 • Ograniczenie nieplanowanych przestojów – nawet o 27%;

Są to wystarczające argumenty przemawiające za tym, aby rozważyć wdrożenie systemu Fiix w przedsiębiorstwie. Zwłaszcza, że oferuje on szereg przydatnych funkcjonalności, z których najważniejsze omawiamy w dalszej części artykułu.

Kluczowe funkcje systemu Fiix

Fiix jest na tyle elastycznym narzędziem, że można wykorzystać je na wielu poziomach funkcjonowania biznesu związanych z zarządzaniem systemem automatyki przemysłowej.

Do najważniejszych funkcjonalności Fiix zaliczamy:

 • RÓŻNE OPCJE DOSTĘPU
  Personalizacja widoku i dostępu np. podział na: Administratora, Techników oraz Managerów.

 • ZAMÓWIENIA
  Możliwość tworzenia i podglądu zamówień.

 • LOKALIZACJE
  Możliwość zarządzania wieloma lokalizacjami jednocześnie.

 • DELEGOWANIE
  Możliwość przypisywania zadań i instrukcji działania konkretnym użytkownikom lub zespołom pracowników.

 • TWORZENIE LISTY NAPRAW/KONSERWACJI
  i innych ingerencji:
  a) w określonym czasie (pojedynczo lub co określony czas),
  b) co określoną liczbę cykli maszyny lub
  c) z integracji z systemem produkcji – z reakcji na dane zdarzenie.

 • POWIADOMIENIA W APLIKACJI MOBILNEJ
  Otrzymywanie powiadomień dotyczących zadań w urządzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet dzięki specjalnej aplikacji, dodatkowo użytkownik ma wgląd w informacje na temat statusu zadań, przypisanych do zadania osób, czasu realizacji i plików.
  Aplikacja pozwala również skanować kody QR części, dzięki czemu w prosty sposób można sprawdzić stopień ich zużycia. W zakładce „Pliki” dodaje się natomiast takie dane, jak np. zdjęcia z obiektu czy informacje dotyczące realizacji zadań.

Co ważne, aplikacji można używać w trybie offline, bez konieczności połączenia z Internetem.

 • MAGAZYN CZĘŚCI
  Możliwość zgłaszania i dodawania zapotrzebowania na części/materiały itp.

 • AUTOMATYCZNA INWENTARYZACJI NARZĘDZI I CZĘŚCI, w tym wpisywania części zużytych i dostępnych
  Znacząco usprawnia zarządzanie magazynem i eliminuje problem gromadzenia niepotrzebnych zapasów. System sam poinformuje o konieczności uzupełnienia stanów, automatycznie przesyłając powiadomienie o potrzebie zamówienia konkretnych części np. do systemu ERP.

 • RAPORTOWANIE
  Możliwość tworzenia wielu raportów, w tym dotyczących aktualnie wykonywanych prac, użytkowników czy poszczególnych maszyn.

 • ANALITYKA REAL-TIME (statystyki)
  System umożliwia łatwe analizowanie i tworzenie statystyk na temat m.in. aktywnych użytkowników, typów zadań, priorytetów, zamówień.

 • INTEGRACJA
  Możliwość łączenia z wieloma systemami, w tym oprogramowaniem SAP, ERP, FactoryTalk czy systemami kontroli różnych dostawców części.

Jak widać funkcjonalność systemu wspomagającego utrzymanie ruchu (CMMS) Fiix jest niezwykle szeroka, ale również skalowalna, co pozwala skonfigurować system pod kątem potrzeb i specyfiki praktycznie każdego zakładu.

Korzystanie z Fiix to gwarancja oszczędności czasu, zasobów, skrócenia czasu przestojów związanych z konserwacją i serwisowaniem urządzeń oraz wyraźnego wzrostu wydajności przedsiębiorstwa.

System Fiix najlepiej wdrażać we współpracy z ekspertem w obszarze automatyki przemysłowej i cyfrowej transformacji przemysłu jak RAControls – zachęcamy do kontaktu.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kontakt - audyty i usługi