Wsparcie

Audyty i usługi

Obecnie wyzwaniem nowoczesnego przemysłu jest zapewnienie ciągłości produkcji, przy zachowaniu najwyższej jakości, elastyczności oraz wydajności i bezpieczeństwa pracy. RAControls, wraz z Rockwell Automation, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzonych audytów oraz usług konsultingowych i wdrożeń poaudytowych. RAConrtols oferuje:

bezpieczeństwo służb technicznych

Wdrożenie systemu odcinania oraz blokowania i oznaczenia źródeł energii na czas napraw i remontów podnosi poziom bezpieczeństwa służb UR oraz firm zewnętrznych.

Wdrożenie systemu Loto obejmuje:

BEZPIECZNA PRACA​

Ocena zgodności parku maszynowego z Dyrektywą Maszynową oraz Narzędziową przyczynia się do zmniejszenia przestojów związanych z wypadkami. Wspiera ona również spełnienie jednego z podstawowych obowiązków przedsiębiorstwa, jakim jest zapewnienie bezpiecznej pracy swoim pracownikom.

W ramach SMA oferujemy:

KOMPLEKSOWE NAPRAWY​

Uszkodzone elementy automatyki przemysłowej mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dostępność sprawnej części w przypadku awarii oraz czas pozyskania nowej są krytyczne dla utrzymania ciągłości produkcji. W ramach kompleksowych usług naprawczych możemy zaproponować nie tylko standardową naprawę, ale również całkowitą renowację urządzenia łącznie z pełnymi testami końcowymi. Eliminując konieczność nabywania nowych części zamiennych, SSR pozwala klientom zaoszczędzić nawet do 40% kosztów produkcyjnych.

Kompleksowa usługa naprawcza obejmuje:

dostęp do części zamiennych

Dostęp do części zamiennych jest kluczowym elementem skracania postoju spowodowanego awarią urządzeń na linii produkcyjnej. W ramach usługi PMA na terenie zakładu klienta tworzony jest magazyn części zamiennych produktów marki Allen-Bradley. Dodatkowo w ramach centralnego magazynu utrzymywany jest dodatkowy zapas wyżej wymienionych części, tak by w razie potrzeby móc szybko uzupełnić lukę w magazynie klienta.

PMA gwarantuje:

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI​

Audyt zainstalowanego sprzętu w układach sterowania, wraz z analizą cyklu życia produktów, pozwala zawczasu wyeliminować zagrożenia związane z użytkowaniem starszych technologii. IBE pozwala zidentyfikować urządzenia z ograniczoną dostępnością (zakończenie produkcji) lub możliwością naprawy (brak części). Raport z audytu wskazuje miejsca, gdzie dla zapewnienia niezakłóconej produkcji niezbędna jest modernizacja lub uzupełnienie magazynu części zamiennych.

Standardowo IBE obejmuje:

BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA SIECIOWA​

W tej grupie znajdują się zarówno audyty (ocena stanu infrastruktury fizycznej i logicznej, ocena wydajności sieci, identyfikacja zagrożeń), jak również usługi dotyczące np. zarządzania uaktualnieniami lub tworzenia stref zdemilitaryzowanych. Zalecanym przez nas początkowym krokiem jest wykonanie audytu Security Posture Survey dającego obraz o istniejących zagrożeniach.

Na podstawowy zakres usług w ramach NSS składają się:

Kontaktu ze Specjalistą ds. bezpieczeństwa i audytów w RAControls:

PRZYDATNE

Pobierz broszurę informacyjną

Kontakt - audyty i usługi