Wsparcie

Bezpłatne warsztaty Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

CZY ZASOBY PRACUJĄCE W SIECI SĄ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE?

Warto sprawdzić poniższe punkty:

  • Firma dysponuje spisem urządzeń pracujących w sieci.
  • Infrastruktura sieciowa spełnia międzynarodowe standardy (Purdue Model, CPwE, ISO 62443).
  • Na bieżąco monitorowane są wszelkie zmiany systemowe (programy, uaktualnienia, firmware).
  • Istnieje procedura tworzenia kopii zapasowych oraz przywrócenia stanu sprzed awarii.
  • Istnieje plan działania na wypadek utraty komunikacji lub ataku hakerskiego.
  • Infrastruktura sieciowa firmy i podpięte do niej urządzenia są odporne na pojedyncze defekty.
  • W firmie funkcjonuje jednostka odpowiedzialna za komunikację i bezpieczeństwo na poziomie OT.

Jeśli przynajmniej jedna odpowiedź brzmi “NIE”, pomóc może udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu cyberbezpieczeństwa lub skorzystanie z oferty usług i audytów RAControls.

Dostępne
online i stacjonarnie

Ograniczenie ryzyka
ataków hakerskich

Bezawaryjna praca
infrastruktury sieciowej

W ramach warsztatów:

Ocena zgodności

posiadanej infrastruktury sieciowej z obowiązującymi światowymi standardami

Prezentacja narzędzi

do wykrywania podatności urządzeń przemysłowych na potencjalne ataki hakerskie

Wyznaczanie kierunków

poprawy poziomu zabezpieczenia sieci obszaru OT

Nagrania z webinaru

RAControls zaprasza do wysłuchania nagrań z webinarów:

Zapewnienie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzeń w sieci przemysłowej Ethernet

W trakcie webinarium czterech ekspertów z firm RAControls oraz Rockwell Automation przeprowadzi uczestników przez najważniejsze aspekty zagadnienia.

Czas trwania: 130 min.

Omówienie zagadnienia cyberbezpieczeństwa w OT na przykładzie dostępnych rozwiązań

Kompendium wiedzy na temat sposobów zabezpieczenia swoich zasobów przed atakami hackerskimi.

Czas trwania: 79 min.

Bezpieczna i bezawaryjna infrastruktura sieciowa w zakładzie produkcyjnym

Webcast poświęcony tematyce wyzwań rynku produkcyjnego w dobie transformacji cyfrowej. Prowadzący wskażą ścieżkę pozwalającą zaprojektować bezpieczną i bezawaryjną infrastrukturę sieciową w zakładzie przemysłowym.

Czas trwania: 67 min.

Dowiedz się więcej

RAControls zaprasza do zapisów na warsztaty:

Kontakt - audyty i usługi