Wsparcie

Reklamacje i naprawy

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, RAControls zapewnia naprawę w ramach serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

Naprawy gwarancyjne:

Do realizacji uprawnień wynikających z tytułu gwarancji oraz podjęcia akcji serwisowej niezbędne jest:

1. Wypełnienie formularza zgłoszenia naprawy
2. Wysłanie go na adres: rma@racontrols.pl
3. Odesłanie towaru* pod adres:
RAControls Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10 DC3B, doki 15-20, dok zerowy B, 41-506 Chorzów

*mogą Państwo odesłać towar we własnym zakresie bądź skorzystać z kuriera DHL RAControls – link do formularza zamówienia kuriera znajduje się poniżej, w sekcji Przydatne. 

Naprawy pogwarancyjne:

Aby uzyskać ofertę na naprawę pogwarancyjną uszkodzonych elementów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego. W tym przypadku również należy przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej, w sekcji Przydatne.

Uwaga! W zakresie napraw pogwarancyjnych RAControls zastrzega sobie prawo do zwrotu zgłaszanego urządzenia na koszt odbiorcy w wypadku niedotrzymania formy zgłoszenia naprawy.

PRZYDATNE

Pobierz formularz zgłoszenia naprawy

Kontakt

Kontakt: Reklamacje i naprawy

Prosimy o załączenie pliku - formularza zgłoszenia naprawy. Jednorazowo załączyć można do 3 plików o maksymalnej wadze 10MB