Audyty i usługi

Doświadczona kadra inżynierska RAControls oferuje Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie konsultacji, opracowywania planów, doboru urządzeń, komponentów i oprogramowania, instalacji, konfiguracji oraz uruchomień.

Audyty i usługi

Rozwiązania

Obecnie wyzwaniem nowoczesnego przemysłu jest zapewnienie ciągłości produkcji, przy zachowaniu najwyższej jakości, elastyczności oraz wydajności i bezpieczeństwa pracy. RAControls, wraz z Rockwell Automation, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzonych audytów oraz usług konsultingowych i wdrożeń poaudytowych.

RAControls zaprasza do kontaktu i rezerwowania bezpłatnych spotkań z ekspertami – przedstawicielami Działu Technicznego. Spotkania mogą być realizowane w formie online lub osobiście. 

OFERTA

Usługi dla przemysłu w ofercie RAControls

RAControls to czołowy dostawca rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez proces transformacji cyfrowej. Firma jest oficjalnym dystrybutorem technologii lidera na rynku automatyki przemysłowej, firmy Rockwell Automation, w tym rozwiązań marki Allen-Bradley. RAControls zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie na etapie doboru, wdrożenia i uruchomienia systemów automatyzujących produkcję, poprawiających produktywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Oferta RAControls obejmuje również szereg specjalistycznych usług dla przemysłu.

Audyty, serwis, wsparcie techniczne

Podstawę dostępnych w ofercie RAControls usług dla przemysłu stanowią specjalistyczne audyty, czyli działania mające na celu m.in. ocenę aktualnego zaplecza technologicznego zakładu pod kątem możliwości jego rozbudowy o elementy automatyki przemysłowej, w tym poniższe usługi:

Loto (Lockout/Tagout) - bezpieczeństwo służb technicznych

Zespół RAControls proponuje wdrożenie systemu Loto (Lockout/Tagout), czyli systemu odcinania oraz blokowania i oznaczania źródeł energii na czas remontów i napraw. Tego rodzaju system podnosi poziom bezpieczeństwa służb UR, jak również firm zewnętrznych. W ramach usługi wdrożenia systemu Loto RAControls zapewnia:

 • wstępny, bezpłatny audyt szacujący potrzeby zakładu,
 • wdrożenie procedur postępowania dla napraw, remontów i konserwacji,
 • identyfikację oraz oznakowanie punktów odcięcia energii,
 • dobór i dostawę odpowiednich blokad oraz kłódek personalnych,
 • szkolenia dla personelu.

SMA (Safety Machine Assesment) - bezpieczna praca

Audyt SMA obejmuje ocenę zgodności parku maszynowego z Dyrektywą Maszynową oraz Narzędziową, co przyczynia się do zmniejszenia liczby przestojów spowodowanych wypadkami przy pracy. Ocena SMA wspiera spełnienie jednego z podstawowych obowiązków przedsiębiorstwa, jakim jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i komfortowych warunków pracy.

W ramach audytu SMA RAControls zapewnia:

 • wsparcie w utworzeniu prawidłowej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie użytkowania maszyn,
 • wykonanie ocen zgodności dla nowych maszyn, wsparcie w pozyskiwaniu certyfikacji CE, wsparcie w relacjach z producentami maszyn,
 • wykonanie oceny zgodności pod kątem minimalnych wymagań (maszyny użytkowane),
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa maszynowego,
 • pomiary dobiegu (SafetyMan DT2).

SSR (Single Source Repair) - kompleksowe naprawy

Każdy system automatyki przemysłowej wymaga regularnej konserwacji, a od czasu do czasu także przeprowadzenia prac naprawczych i serwisowych. Tutaj kluczowe znaczenie ma dostęp do części zamiennych.

RAControls oferuje możliwość przeprowadzenia audytu, w ramach którego dokonuje oceny aktualnego stanu zaplecza technologicznego zakładu, a także pomaga w stworzeniu kompletnego magazynu części zamiennych na bazie produktów marki Allen-Bradley. Dodatkowo RAControls zapewnia fachowe naprawy posiadanych urządzeń.

Ta usługa dla przemysłu obejmuje:

 • naprawę sprzętu marki Allen-Bradley oraz innych wiodących producentów automatyki przemysłowej,
 • odbiór uszkodzonego urządzenia, analizę usterki, naprawę, testowanie, dostawę do klienta,
 • możliwość śledzenia statusu naprawy na portalu klienta.

PMA (Part Management Agreement) - dostęp do części zamiennych

Posiadanie odpowiedniego zaplecza części znacząco skraca czas naprawy, a tym samym czas przestojów spowodowanych awarią maszyny czy jednego z elementów systemu automatyki. RAControls oferuje zarówno usługi serwisowe i naprawcze, jak i kompleksową renowację uszkodzonego urządzenia, wraz z przeprowadzeniem końcowych testów jego sprawności. Ta usługa pozwala zredukować koszty produkcyjne nawet o 40%.

W ramach usługi PMA RAControls zapewnia:

 • natychmiastowy dostęp do części zamiennej,
 • szybkie uzupełnienie magazynu po awarii,
 • obniżenie kosztów inwestycyjnych,
 • wsparcie inżynierskie eksperta Rockwell Automation.

IBE (Installed Base Evaluation) - ciągłość produkcji

Zespół RAControls proponuje swoim klientom audyt zainstalowanego sprzętu w układach sterowania, który obejmuje również analizę cyklu życia poszczególnych komponentów. Na podstawie otrzymanego raportu mogą Państwo poznać zakres koniecznych do przeprowadzenia prac renowacyjnych.

Usługa IBE obejmuje:

 • wykonanie spisu inwentaryzacyjnego sprzętu w szafach sterowniczych, na liniach produkcyjnych oraz w magazynie części zamiennych,
 • dostarczenie kompletnych danych dotyczących statusu cyklu życia produktów (najnowszy, ciągle dostępny, z określoną datą zakończenia produkcji, nieprodukowany),
 • określenie możliwości naprawy (naprawialny, całkowita wymiana na nowy),
 • wskazanie zamienników dla przestarzałych części wraz z określeniem budżetu potrzebnego na ich wymianę,
 • sprawdzenie ogólnego stanu szaf sterowniczych,
 • prezentację zaleceń do modernizacji, inwestycji lub zmian w magazynie części zamiennych.

NSS (Network & Security Services) - bezpieczna infrastruktura sieciowa

NSS, czyli audyt sieciowy, to usługa, która łączy w sobie elementy audytu oraz zarządzania uaktualnieniami czy tworzenia stref zdemilitaryzowanych. Podejmując działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, RAControls rekomenduje w pierwszym kroku wykonanie audytu Security Posture Survey. Tego typu audyt pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, czy i jakie zagrożenia związane cyberbezpieczeństwem występują na terenie zakładu.

W skład usługi NSS wchodzą:

 • inwentaryzacja zasobów sieciowych obszaru OT,
 • weryfikacja konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa,
 • analiza wydajności urządzeń sieciowych,
 • identyfikacja zagrożeń i podatności na ataki w obszarze OT,
 • sformułowanie zaleceń mających na celu zminimalizowanie ryzyka ataku hakerskiego,
 • pomoc w projektowaniu i uruchamianiu nowoczesnej sieci przemysłowej.

Konsultacje z ekspertem

Podjęcie decyzji w zakresie inwestycji w automatyzację pracy zakładu czy zmodernizowanie już istniejącej linii produkcyjnej wymaga analizy i odpowiedniego wsparcia. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości dotyczące m.in. kosztów takiej operacji oraz potencjalnych korzyści finansowych i biznesowych, dlatego RAControls oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnych, dedykowanych konsultacji z ekspertem.

Konsultacje są niezobowiązujące i mogą mieć formę spotkania osobistego lub online.

Kontakt w sprawie usług dla przemysłu:

Tomasz Drewniok, OT Security Business Consultant

Kontakt - audyty i usługi