Inteligentna produkcja – większe zyski, wyższy poziom bezpieczeństwa

Światowy przemysł masowo korzysta z inteligentnych rozwiązań produkcyjnych. Automatyzacja poszczególnych procesów pozwala zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa ludzi i maszyn. Celem jest doprowadzenie do maksymalizacji zysków oraz minimalizacji wykorzystania zasobów bez strat w jakości produktu i wydajności.

Czym jest inteligentna produkcja? Jak położyć pod nią podwaliny we własnym zakładzie?

Transformacja cyfrowa w drodze do inteligentnej produkcji

Pojęcie inteligentnej produkcji jest nierozerwalnie związane z ideą Przemysłu 4.0. Obecnie najbardziej konkurencyjne przedsiębiorstwa nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez systemów IIoT, które łączą funkcje poszczególnych maszyn, zbierają i przekazują informacje, na podstawie których możliwe jest zoptymalizowanie wydajności pracy oraz podniesienie jakości produktu.

Celem inteligentnej produkcji jest wyeliminowanie lub ograniczenie nieplanowanych przestojów, jak również zagrożeń dla ludzi i urządzeń.

Inteligentna linia produkcyjna ma krytyczny wpływ na wydajność przedsiębiorstwa, zwiększając jego konkurencyjność, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów nieplanowanych przestojów oraz innych kosztów eksploatacyjnych

Warto przy tym podkreślić, że innowacyjne zakłady produkcyjne jednocześnie są bardzo bezpiecznymi miejscami pracy. Rzadziej dochodzi w nich do poważnych awarii spowodowanych błędami ludzkimi czy uszkodzeniem jednego z elementów linii produkcyjnej.

Nowoczesne technologie wspierają potrzeby inteligentnej produkcji

Wdrożenie rozwiązań z zakresu inteligentnej produkcji jest możliwe również w już istniejących zakładach, których właściciele dążą do modernizacji i pełnej automatyzacji linii produkcyjnej. Kompleksowe rozwiązania z tej dziedziny oferuje Rockwell Automation, którego partnerem w Polsce jest RAControls.

Oferta Rockwell Automation obejmuje szereg technologii pozwalających skonfigurować wszystkie urządzenia w ramach jednej platformy, dzięki czemu zaczną one się ze sobą komunikować, zbierać informacje i przekazywać je do dalszej analizy.

Kluczową korzyścią z wdrożenia inteligentnych urządzeń jest zyskanie dostępu do znacznie bardziej rozbudowanych informacji na temat procesu produkcyjnego. Takie urządzenia mogą przekazywać dane na temat statusu i stanu maszyny, co z kolei pozwala zwiększyć jej produktywność i wyeliminować niepotrzebne przestoje. 

System opiera się na inteligentnych czujnikach oraz systemom diagnostyki predykcyjnej pracujących na przekazywanych przez czujniki danych.

Liczy się nie tylko wydajność

Systemy inteligentne poprawiają bezpieczeństwo pracy na terenie zakładu, chroniąc przed wypadkami z udziałem ludzi i maszyn. 

Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, które przeszły proces transformacji cyfrowej i wdrożyły u siebie inteligentne rozwiązania maszynowe, zauważyły wyraźny spadek liczby wypadków.

Dbanie o bezpieczeństwo produkcji jest w interesie przedsiębiorstwa zarówno z punktu widzenia kreowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy, jak również minimalizowania strat finansowych. Każdy przestój spowodowany awarią czy poważnym uszkodzeniem linii produkcyjnej oznacza nieprzewidziane koszty i tym samym zmniejsza rentowność. Można tego uniknąć dzięki postawieniu na inteligentną produkcję.

Od czego zacząć?

Z analizy przeprowadzonej przez Rockwell Automation wynika, że jedynie 16% organizacji przemysłowych przystąpiło do realizacji programów transformacji cyfrowej w skali całego przedsiębiorstwa.

Co jest tego powodem? Oczywiście na pierwszym miejscu są koszty – przedsiębiorcy obawiają się, że duża inwestycja niekoniecznie przełoży się na realne zyski w przyszłości. Wątpliwości budzi również to, czy wdrożenie inteligentnych rozwiązań produkcyjnych nie będzie wymagać całkowitego przeorganizowania pracy zakładu, a tym samym nie będzie się wiązać z przejściowym chaosem i zaburzeniem cyklu produkcyjnego.

Rozumiemy te obawy, dlatego RAControls proponuje swoim partnerom , aby rozważania o wdrożeniu rozwiązań inteligentnej produkcji rozpocząć od konsultacji z naszymi ekspertami. Jako specjaliści z zakresu transformacji cyfrowej przemysłu opracujemy całościowy plan wdrożenia inteligentnych rozwiązań w zakładzie klienta, proponując wyłącznie takie technologie, które mają uzasadnienie biznesowe.

Konsultacje z ekspertami RAControls to pierwszy krok w kierunku transformacji cyfrowej. Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu tej idei, wyjaśniamy, jakie korzyści przyniesie wdrożenie konkretnych rozwiązań, jednocześnie wskazując największe zagrożenia w istniejącym procesie produkcyjnym i proponując metody ich wyeliminowania.

Opieramy się na najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologiach od Rockwell Automation i Allen-Bradley, które gwarantują niezawodność, bardzo wysoką precyzję oraz pełną integrację w obrębie wspólnej platformy. Poza systemami skupionymi na zwiększeniu produktywności, oferujemy również rozwiązania odpowiadające za bezpieczeństwo pracy oraz cyberbezpieczeństwo przemysłowe (kluczowe zagadnienie ochrony informacji, zasobów i własności intelektualnej przedsiębiorstwa).

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami RAControls.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ: