Zrównoważona produkcja – wyzwania i korzyści dla przemysłu

Z danych Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska wynika, że przemysł odpowiada za emisję ponad 20 proc. szkodliwych gazów cieplarnianych, będąc jednym z głównych przyczynków niekorzystnych zmian klimatycznych. Jednocześnie to właśnie w przemyśle obserwuje się daleko idące zmiany, które w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat mogą znacząco ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Pod pojęciem zrównoważonej produkcji kryje się szereg działań, które mają na celu ograniczenie wpływu produkcji na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu jej opłacalności i zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa, w tym przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zredukowanie ilości odpadów poprodukcyjnych oraz ograniczenie zużycia naturalnych zasobów Ziemi.

Zrównoważona produkcja, czyli?

Zrównoważona produkcja to zmiana obowiązującego przez lata ekspansywnego modelu wytwarzania różnego rodzaju dóbr na taki, który jest neutralny dla środowiska, korzystny dla społeczeństwa oraz pozwala w dalszym ciągu rozwijać się gospodarczo.

I choć może to mieć znamiona utopii, to zrealizowanie tego postulatu jest jak najbardziej możliwe i osiągalne w przewidywalnej przyszłości. Coraz więcej przedsiębiorstw – i to nie tylko przemysłowych gigantów – wdraża już rozwiązania technologiczne, które realnie ograniczają negatywny wpływ działalności przemysłowej na naszą planetę. Inteligentne rozwiązania i technologie Przemysłu 4.0 pomagają takim firmom zwiększać wydajność produkcji, optymalizować zużycie mediów, a także redukować ilość odpadów i zanieczyszczeń.

Korzyści biznesowe

Pojęcie zrównoważonej produkcji coraz częściej pojawia się w rozmowach biznesowych, podczas spotkań networkingowych, kongresów, gal i paneli dyskusyjnych.

Rosnące ceny mediów i  surowców, rosnące koszty pracy, a przy tym niedobór siły roboczej – te oraz wiele innych czynników sprawiają, że przejście do modelu zrównoważonej produkcji przestaje być traktowane w kategorii wyboru, a powoli staje się koniecznością. Przedsiębiorstwa, które już zainwestowały w rozwiązania automatyzacji, wyraźnie dostrzegają wynikające z tego korzyści, w tym:

 • Znaczące obniżenie kosztów,
  w tym przede wszystkim kosztów surowców, materiałów, energii, roboczogodzin, logistyki i transportu;

 • Zredukowanie ilości odpadów poprodukcyjnych
  i kosztów ich utylizacji;

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu
  mniejsza liczba wypadków z udziałem ludzi i maszyn;

 • Zwiększenie wydajności
  bez konieczności istotnej rozbudowy zakładu oraz tworzenia nowych etatów;

 • Podejmowanie lepszych decyzji biznesowych
  w oparciu o precyzyjne dane;

Narzędzia zrównoważonej produkcji

Przedsiębiorstwa na całym świecie dochodzą do modelu zrównoważonej produkcji różnymi drogami. Wspólnym mianownikiem są natomiast dane. Możliwość ich szybkiego pozyskiwania, analizowania i agregowania pozwala lepiej automatyzować i zarządzać procesami biznesowymi,  na czele z produkcją.

To dzięki danym, których wymiana następuje w czasie rzeczywistym przy wsparciu technologii chmurowych oraz brzegowych, poszczególne maszyny mogą komunikować się między sobą oraz z operatorami, zgłaszając ewentualne usterki, przekazując zdefiniowane dane produkcyjne do odpowiednich jednostek czy pracowników. Na tej podstawie można nie tylko sprawniej reagować na występujące problemy i nieprawidłowości, ale także działać prewencyjnie i  podejmować strategiczne decyzje dotyczące konkretnych procesów czy nawet  działalności całego przedsiębiorstwa.

Kluczem do osiągnięcia zrównoważonej produkcji jest maksymalne zintegrowanie systemów technologii informacyjnej (IT), takich jak m.in. obsługa zamówień, kontrolowanie stanów magazynowych etc., z systemami technologii operacyjnej (OT), jak produkcja, sterowanie maszynami, reagowanie na alarmy o usterkach itd.

Integracja obu systemów wymaga opracowania inteligentnej platformy przemysłowej, która stanowi oś systemu automatyki, umożliwiając pełne zintegrowanie wszystkich procesów biznesowych w oparciu o wymianę danych.

RAControls wspiera przedsiębiorców w realizacji modelu zrównoważonej produkcji

Osiągnięcie celów zrównoważonej produkcji nie jest zadaniem ani łatwym, ani krótkotrwałym. To proces, który wymaga bardzo dokładnej analizy specyfiki przedsiębiorstwa, jego realnych potrzeb, konkurencji oraz oczywiście możliwości finansowych.

W tym procesie mogą towarzyszyć Państwu eksperci RAControls. Jako czołowy promotor innowacji w przemyśle proponujemy nasze fachowe wsparcie na etapie doboru optymalnych rozwiązań i technologii oraz ich wdrożenia.

Współpracujemy z  wiodącymi na świecie producentami rozwiązań z obszaru automatyki, robotyki i pneumatyki. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firmy Rockwell Automation i należących do niej: marki produktów Allen-Bradley oraz oprogramowania FactoryTalk. To partnerstwo oferuje nam bezpośredni dostęp do innowacyjnych technologii, wiedzy i rozwiązań globalnego lidera transformacji cyfrowej przemysłu. 

Zachęcamy do bezpośrednio kontaktu z naszymi doradcami, którzy przybliżą Państwu szczegółowe informacje na temat rozwiązań związanych ze zrównoważoną produkcją oraz przedstawią możliwości jego wykorzystania w Państwa przedsiębiorstwie.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kontakt