Produkty Rockwell Automation: najwyższy standard bezpieczeństwa

Rockwell Automation to lider światowego sektora automatyki przemysłowej i transformacji cyfrowej przemysłu. Produkty amerykańskiej firmy to nie tylko najwyższy poziom niezawodności, ale także bezpieczeństwa, co zostało właśnie potwierdzone niezależnym certyfikatem przyznanym przez TUV Rheinland.

Prestiżowy certyfikat w ramach normy IEC 62443-4-1

W czerwcu 2023 roku firma Rockwell Automation otrzymała certyfikat potwierdzający osiągnięcie czwartego, najwyższego poziomu dojrzałości w ramach normy 62443-4-1. Oznacza to, że produkty partnera RAControls spełniają światowe standardy w dziedzinie zarządzania i wdrażania działań bezpieczeństwa.

Rockwell Automation stosuje kompleksowe i zaawansowane strategie bezpieczeństwa, takie jak monitorowanie, analiza zdarzeń i wdrażanie reakcji na incydenty, zapewniając przy tym ciągłe doskonalenie polityki bezpieczeństwa.

O normie IEC 62443-4-1

Norma ta stanowi wyznacznik dla producentów systemów sterowania oraz aktywnych urządzeń sieciowych. Pomaga ona w budowaniu produktów tworzonych z myślą o bezpieczeństwie cyfrowym, które charakteryzuje odporność na zmieniające się wymagania w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące produkty zgodne z normą IEC 62443-4-1 mają pewność, że pomagają one chronić ich krytyczną infrastrukturę oraz procesy przemysłowe przed potencjalnymi i coraz bardziej realnymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Norma IEC 62443-4-1 kładzie szczególny nacisk na:

 • Bezpieczny proces rozwoju produktów przemysłowych, który obejmuje ocenę bezpieczeństwa i uwzględnia kwestie związane z bezpieczeństwem na wszystkich etapach cyklu życia produktu.
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla projektowania, implementacji i testowania produktów, uwzględniając specyficzne potrzeby i zagrożenia związane z systemami przemysłowymi.
 • Zarządzanie podatnościami, czyli określanie procedur identyfikacji, zarządzania i usuwania podatności oraz luk bezpieczeństwa, które mogą zostać wykryte w produkcie.
 • Dokumentację bezpieczeństwa, czyli zapewnienie, że w trakcie rozwoju i eksploatacji produktu jest tworzona i utrzymywana wszechstronna dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa.
 • Testowanie bezpieczeństwa, czyli określanie wymagań i metodyki testowania bezpieczeństwa w celu zweryfikowania odporności produktu na potencjalne ataki cybernetyczne.
 • Aktualizację i konserwację bezpieczeństwa, czyli definiowanie wytycznych dotyczących wydawania aktualizacji bezpieczeństwa oraz zapewniania ciągłej konserwacji produktu w celu zapobiegania pojawieniu się nowych zagrożeń i podatności.

Uzyskanie certyfikatu IEC 62443-4-1 to kolejny z kamieni milowych osiągniętych w ostatnich latach przez Rockwell Automation w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Warto również wspomnieć o innych działaniach amerykańskiej firmy, w tym:

 • Wprowadzeniu na rynek pierwszego na świecie programowalnego sterownika PLC z certyfikatem zgodności z normą bezpieczeństwa IEC 62443-4-2;
 • Rozwoju protokołu komunikacyjnego CIP Security (Common Industrial Protocol – Security);
 • Uzyskaniu statusu członka-założyciela ISA Global Cybersecurity Alliance;
 • Uzyskaniu certyfikacji procesu w ramach IEC 62443-3-3 przez TUV Rheinland;
 • Uzyskaniu certyfikatu ISO 27001 w zakresie zdalnego wsparcia;
 • Świadczeniu kompleksowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Rockwell Automation we współpracy z RAControls oferują rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa na poziomie zakładu i całego przedsiębiorstwa

więcej informacji...

Korzystając z produktów i usług Rockwell Automation przedsiębiorstwa zapewniają sobie dostęp do światowej klasy rozwiązań w tworzeniu odpowiednich zabezpieczeń cybernetycznych, które pomagają zapobiegać i atakom hakerskim i minimalizować ich skutki. .

Oficjalnym partnerem i dystrybutorem rozwiązań Rockwell Automation w Polsce jest RAControls. Jako jedna z nielicznych firm w regionie EMEA posiadamy status partnera biznesowego „Value Add Service Provider” oraz „Market Maker”, jak również status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Rockwell Automation, co uprawnia nas do promowania i sprzedaży wszystkich produktów oraz powiązanych usług amerykańskiego giganta. Przeprowadzamy również certyfikowane szkolenia techniczne i serwisowe.

Z pełną ofertą szkoleń organizowanych przez ekspertów RAControls można się zapoznać w zakładce Wydarzenia i Szkolenia - Centrum Szkoleniowe.

więcej informacji...

Przegląd produktów Rockwell Automation oferowanych na polskim rynku

Polskie przedsiębiorstwa coraz mocniej inwestują w automatyzację, dostrzegając w tym szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale też europejskim czy światowym. W wielu sektorach automatyzacja nie jest już wyborem, a koniecznością, co wynika m.in. z rosnącej presji cenowej, trudności ze znalezieniem pracowników oraz restrykcyjnych wymogów środowiskowych (chociażby w zakresie ograniczenia produkcji odpadów).

Rockwell Automation oferuje szereg technologii, które znajdują bezpośrednie zastosowanie w procesie automatyzacji oraz  transformacji cyfrowej zakładów przemysłowych.  Rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej obejmują przede wszystkim:Systemy automatyki – są to urządzenia i rozwiązania umożliwiające budowę systemów automatyki, w tym sterowniki, moduły we/wy czy panele operatorskie (HMI).

 • Aparatura elektryczna – jest to grupa produktów wspomagających poprawne działanie elementów automatyki przemysłowej oraz systemów napędowych, spośród których można wyróżnić m.in. wyłączniki, rozłączniki, styczniki, przekaźniki, zasilacze czy kolumny sygnalizacyjne.
 • Systemy napędowe – pełnią kluczową funkcję w instalacji automatyzującej pracę np. linii produkcyjnej. W ofercie Rockwell Automation znaleźć można zarówno podstawowe, jak i zaawansowane systemy układów napędowych, obejmujące przemienniki częstotliwości, softstarty oraz układy rozruchu bezpośredniego (DOL).
 • Układy bezpieczeństwa – czyli systemy, których zadaniem jest zwiększenie wydajności pracy poprzez podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w danym środowisku roboczym.
 • Czujniki i systemy łączeniowe – można tutaj wskazać na zestawy czujników oraz inne rozwiązania niezbędne do łączenia systemów automatyki oraz zasilania.
 • Rozdzielnice MCC – oferta Rockwell Automation obejmuje również nisko- i średnionapięciowe modułowe rozdzielnice CENTERLINE 2500, które zapewniają ciągłość ruchu w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym. Rozdzielnice CENTERLINE 2500 spełniają najwyższe wymogi w zakresie niezawodności i skalowalności.

Oprogramowanie Rockwell Automation

Gama produktowa amerykańskiego potentata rynku automatyki przemysłowej obejmuje również rozwiązania programistyczne, niezbędne m.in. do uruchomienia i zarządzania zautomatyzowaną linią produkcyjną, modelowania i tworzenia scenariuszy oraz symulacji, a także do optymalizowania wydajności pracy przedsiębiorstwa.

oraz Integracji prostego układu automatyki przemysłowej  w oparciu o sterowniki Micro 800, Panelview 800 oraz przemienniki PowerFlex i Serwonapędy Kinetix 5100 (Connected Components Workbench).

Pełna oferta produktowa Rockwell Automation jest oferowana przez  RAControls. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami technicznymi, którzy przedstawią Państwu optymalne rozwiązania wpisujące się w specyfikę i potrzeby Państwa biznesu.

Rockwell Automation oferuje oprogramowanie na potrzeby projektowania i konfiguracji (Design Suite), wizualizacji i raportowania (Operation Suite), produkcji i utrzymania ruchu (Maintenance Suite), sterowania procesem (oprogramowanie PlantPax), a także integracji prostych układów automatyki przemysłowej w oparciu o sterowniki Micro800, HMI PanelView 800, przemienniki PowerFlex  oraz serwonapędy Kineix 5100  (Connected Components Workbench).

Pełna oferta produktowa Rockwell Automation jest dostępna w RAControls. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami technicznymi, którzy przedstawią Państwu optymalne rozwiązania wpisujące się w specyfikę i potrzeby Państwa biznesu. 

Więcej informacji na temat standardów bezpieczeństwa oraz rozwiązań Rockwell Automation udzielą Państwu doradcy RAControls.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kontakt - audyty i usługi