Dobiegometr SafetyMan DT2: zastosowanie

W jaki sposób dobiegometr może wpłynąć na ułatwienie wypełnienia obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi? O tym w artykule konsultanta ds. CSM & Safety – p. Tomasza Drewnioka.

Do czego potrzebny jest dobiegometr?

Bezpieczeństwo operatora jest kwestią kluczową, co więcej – regulowaną przez zapisy prawa. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z pracy maszyn. Zagrożenia te mogą mieć różne charaktery.

Najczęściej spotykanymi są zagrożenia natury mechanicznej powodowane przez różnego rodzaju siłowniki oraz silniki. Dostęp do części ruchomych zabezpiecza się m.in. za pomocą osłon blokujących, kurtyn i barier świetlnych. W przypadku ich stosowania krytyczna jest prawidłowa odległość pomiędzy zagrożeniem, a środkiem ochronnym. 

Konieczność określenia bezpiecznego dystansu wynika z normy PN­-EN 13855 – “Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka” z uwzględnieniem zaleceń normy PN-EN 13857 – “Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych”.

Warto zauważyć, iż do każdego rodzaju zabezpieczenia w wyliczeniu należy wziąć pod uwagę różne parametry i wzory.

Zarówno dla budowniczych maszyn, jak i dla personelu odpowiedzialnego za utrzymanie bezpiecznego stanu parku maszynowego może to stanowić trudność. Czy można w jakiś sposób ułatwić sobie pracę przy projektowaniu, montażu oraz kontroli wyposażenia ochronnego? Jak najbardziej – w tej kwestii z pomocą przychodzi dobiegometr.

Czym jest Dobiegometr SafetyMan DT2

Dobiegometr SafetyMan DT2 jest specjalistycznym urządzeniem pomiarowym dedykowanym do pomiarów związanych z bezpieczeństwem maszynowym. Wyposażony jest w aktywator pozwalający zasymulować próbę wejścia w strefę niebezpieczną oraz czujnik mierzący prędkość ruchu (różny dla ruchów liniowych oraz obrotowych). Moment symulacji jest wyznaczany przez dobiegometr na podstawie analizy prędkości ruchu. 

Głównym zastosowaniem dobiegometru jest pomiar czasu zatrzymania elementów ruchomych maszyny powodujących zagrożenie dla operatora w powiązaniu z technicznymi środkami ochrony typu kurtyna świetlna, bariera świetlna, skaner laserowy, pulpit sterowania oburęcznego, osłona blokująca. Taki pomiar służy do określenia bezpiecznego dystansu np. od kurtyny do miejsca zagrożenia (miejsce zgniotu, pochwycenia, tzw. pinch point).

Po podaniu typu mierzonego urządzenia ochronnego w opcjach dobiegometru uzyskujemy wyliczony na podstawie wzoru z normy PN-EN 13855 dystans bezpieczny. Nie trzeba zatem liczyć go ręcznie, odpowiednie wzory są już wprowadzone do pamięci urządzenia. Parametry pomiaru oraz same wyniki można też od razu wydrukować i przeanalizować.

Czas reakcji w ocenie ryzyka

Pomiary czasu reakcji układów bezpieczeństwa na maszynach są nierozerwalnie związane z oceną ryzyka obowiązkowo wykonywaną przez producentów maszyn, zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 – “Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka”. Na podstawie oceny ryzyka dobierane są techniczne środki ochrony, których niezawodność jest wyliczana np. za pomocą narzędzia Safety Architecture Builder.

Wsparcie

Dobiegometr dostępny jest w ofercie RAControls. Przed zamówieniem rekomendujemy wykonaną przez nas bezpłatnie prezentację samego urządzenia (określenie elementów zestawu), wraz z omówieniem zasad pomiaru i podstaw prawnych.

Zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie bezpieczeństwa maszynowego zarówno dla producentów maszyn, zakładów produkcyjnych, jak i integratorów systemów automatyki. Posiadamy kompetencje w zakresie wykonywania raportów z oceny zgodności maszyn z odpowiednimi dyrektywami. Możliwe jest również wykonanie audytu parku maszynowego, na bazie którego łatwiej jest odpowiednio zaplanować działania dostosowawcze.

Więcej informacji na temat możliwości zastosowania dobiegometru udzieli nasz ekspert – Tomasz Drewniok:

tdrewniok@racontrols.pl, tel: +48 785 293 262

Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ: