Interaktywne spotkanie

Poznaj Fabrykę 4.0

Nowe technologie w służbie przemysłu

W jaki sposób najnowsze technologie pomagają producentom przeciwdziałać przestojom, ograniczać straty i zwiększać wydajność produkcji?

RAControls zaprasza na wyjątkowe, interaktywne spotkanie poświęcone rozwiązaniom dla Przemysłu 4.0. 

Rozmawiamy o aktualnych wyzwaniach dla przemysłu i na konkretnych przykładach obliczamy, w jaki sposób wdrażanie najnowszych technologii pozwala fabrykom osiągać lepszą efektywność i elastyczność produkcji. 

Uczestnicy

Z uwagi na interaktywną formułę wydarzenia oraz omawiane zagadnienia, spotkanie dedykowane jest przedstawicielom zakładów produkcyjnych, w tym przede wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces zarządzania fabryką.

w ramach spotkania

Interaktywna dyskusja

Rozmowy na temat wyzwań,
przed jakimi stają przedsiębiorstwa

Pokaz demo

Pokaz możliwości
dostępnych narzędzi i rozwiązań

Case studies

Praktyczne przykłady wykorzystania innowacyjnych technologii 

Szczegółowa agenda spotkania dostępna poniżej. Spotkania mają charakter kameralny, są organizowane w uprzednio ustalonych terminach oraz w trybie na żądanie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy:

Agenda spotkania

10:00 - 11:00

Panel dyskusyjny

Czym jest dla Ciebie transformacja cyfrowa? Fabryka 4.0 w kontekście ciągłości i elastyczności produkcji

10:00 - 11:00
11:00 – 11:45

CASE STUDY

Integracja tradycyjnych rozwiązań zarządzania przekazem do jednej, wspólnej platformy – wyzwania i zwrot z inwestycji

11:00 – 11:45
11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

11:45 – 12:00
12:00 – 12:30

CASE STUDY

Nowoczesne platformy chmurowe we wsparciu Utrzymania Ruchu

12:00 – 12:30
12:30 – 12:45

CASE STUDY

Poprawa ciągłości produkcji poprzez lepsze zarządzanie magazynem części zamiennych

12:30 – 12:45
13:00 – 14:00

DEMO

Interaktywny pokaz Fabryki 4.0

13:00 – 14:00
14:30

Lunch

14:30

RAControls zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji powyższej agendy.

Zgłoszenia

Z uwagi na interaktywną formułę wydarzenia oraz omawiane zagadnienia, spotkanie dedykowane jest przedstawicielom zakładów produkcyjnych, w tym przede wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces zarządzania fabryką

Spotkania mają charakter kameralny, są organizowane w uprzednio ustalonych terminach oraz w trybie na żądanie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy

Lokalizacja​

Centrum Kompetencji i Szkoleń RAControls, 

ul. Kościuszki 112, 

40-519 Katowice