Compliance

Poniżej znajdą Państwo procedury Compliance obowiązujące w naszej spółce oraz Grupie Kapitałowej INTROL:

Katalog Klauzul Compliance

PL   |   EN

 
Procedura Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej INTROL

PL   |   EN

 
Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej INTROL

PL   |   EN

 
Kodeks Etyki Biznesu Grupy Kapitałowej INTROL

PL   |   EN

 
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej INTROL

PL   |   EN