Platforma ThinManager – Organizuj i zabezpieczaj przekaz

ThinManager

ThinManager® to globalny lider w zarządzaniu usługami terminalowymi w przemyśle. Platforma dostarcza scentralizowany przekaz (aplikacje i serwisy) dedykowany dla urządzeń, użytkowników i lokalizacji. Bezpieczna, scentralizowana usługa pozwala uprościć zarządzanie zasobami i znacząco zredukować czas przestojów.

To najdłużej działający system tej klasy na rynku. ThinManager® jest rozwiązaniem klasy IT dopasowanym do potrzeb i realiów poziomu OT – w obydwu przypadkach z silnym nastawieniem na szeroko pojęte Security.

Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa usługa terminalowa umożliwia przede wszystkim przeniesienie danych i aplikacji z rozproszonych hostów w kierunku scentralizowanych, zarządzalnych i zwirtualizowanych platform.

Funkcjonalność

ORGANIZUJ PRZEKAZ W SPOSÓB BEZPIECZNY

ThinManager® pomaga w bezpieczny sposób zredukować ilość czasu spędzanego na zarządzanie zasobami, zapewnia stabilniejszą pracę i wysoką dostępność komponentów w sieci przemysłowej.

Wyróżniki usługi ThinManager® w odniesieniu do bezpieczeństwa i potrzeb aplikacji systemów sterowania to przede wszystkim:

1. Poziom sprzętowy
 • Komputery klasy Zero Client
  jednostki bezdyskowe, czyli brak danych na poziomie interfejsu operatora, maszyny czy linii

 • Firmware
  „lekki” system operacyjny ograniczony do uruchamiania niezbędnych procesów

 • Peryferia domyślnie zablokowane
  USB/CD/DVD/RS232

 • Alternatywne rozwiązanie Thin Client
  dla systemów Android, IOS,Windows jeżeli istnieje taka konieczność, w szczególności w przypadku rozwiązań mobilnych

 • Ekspresowa wymiana uszkodzonej jednostki
  w przypadku awarii

 • Redundancja połączeń
2. Poziom aplikacyjny
 • Centralizacja i wirtualizacja aplikacji oraz usług

 • Przekaz dedykowany dla terminala, użytkownika lub lokalizacji

 • Uwierzytelnianie wielopoziomowe i integracja z Active Directory

 • Redukcja ilości wymaganych systemów operacyjnych i oprogramowania wspomagającego

 • Bezpieczny zdalny dostęp przez RD Gateway i HTTPS

 • Redundancja i Failover

 • Prosta obsługa, utrzymanie i monitoring całej platformy
2. Poziom sieciowy
 • Segmentacja sieci – rozdział systemów sterowania L1-2 od aplikacji L3-4 i końcówek klienckich

 • Minimalizacja otwartych portów wymaganych do pracy aplikacji i usług

 • Obsługa szyfrowanych i zabezpieczonych protokołów (RDP, VNC…)

 • Uproszczone wdrażanie reguł ACL, Firewall, iDMZ i zdalnego dostępu

Co zyskuje menadżer i użytkownik

Menadżer
 • Zwiększona efektywność – dostęp do kilku różnych przekazów z jednego terminala lub urządzenia mobilnego w zależności od użytkownika i lokalizacji (tryb Multi Session).

 • Bezpieczeństwo użytkowania – użytkownik ma dostęp jedynie do przekazu dedykowanego dla niego. Brak lokalnych danych, domyślna blokada portów USB, wielopoziomowe uwierzytelnienie konta domenowego.

 • Prosta budowa wielomonitorowych ścian sterowni.

 • Uproszczone zarządzanie – jedna konsola administratorska dla platformy TM.

 • Wirtualizacja systemów operacyjnych do dostarczania aplikacji i usług.

 • Podgląd i monitoring pracy stacji.

 • Większa ochrona i bezpieczeństwo danych – brak danych na terminalach, wspólny mechanizm uwierzytelnienia oparty na domenie z obsługą Multifactor (PIN, ID Cards, Badges, BIOMETRIC).

 • Redukcja kosztów zarządzania i utrzymania – trwałość i żywotność terminali bez dysku i wentylatorów jest znacząco dłuższa w porównaniu z klasycznym IPC. Zarządzanie i utrzymanie obejmuje w największym stopniu zwirtualizowane i scentralizowane środowisko aplikacji i serwisów platformy.

 • Niezawodność – funkcje redundancji i przełączania awaryjnego zapewniają stabilniejszą pracę i wysoką dostępność przekazu w obrębie całej platformy.
Użytkownik
 • Rozbudowana wizualizacja – automatyczne skalowanie przekazu, kafelki multisesji, wirtualne ekrany dopasowane do potrzeb aplikacji osadzane w obszarach tworzonych przez (maks.) 7 monitorów 4K podłączonych do jednego terminala.

 • Prosta obsługa – dzięki kreatorom pozwalającym w szybki i łatwy sposób tworzyć profile urządzeń. Tworzenie ekranów klienckich bez potrzeby skryptowania. Jedna konsola do konfiguracji, monitoringu i zdalnego podgląd całej platformy.

 • Możliwość wymiany terminali – czas wymiany terminala / urządzenia klasy Zero Client trwa zaledwie kilka minut, wliczając czas potrzebny na dostarczenie nowej jednostki z magazynu części zamiennych.

 • Wbudowana mobilność – przekaz dostarczany na urządzenia mobilne oparte na systemach Android / IOS /Windows, w zależności od lokalizacji (GPS, QR, Bluetooth,WiFi), użytkownika i typu urządzenia (np. tablet).

ThinManager najlepiej wdrażać we współpracy z ekspertem w obszarze automatyki przemysłowej i cyfrowej transformacji przemysłu jak RAControls – zachęcamy do kontaktu.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kontakt - audyty i usługi