Zrównoważona produkcja w branży motoryzacyjnej dzięki rozwiązaniom firmy SMC. Case Study

Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel zmniejszenia śladu węglowego o 45% do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie będzie to możliwe bez odpowiednich inwestycji w obszarze przemysłu, które pozwolą w pierwszym etapie zredukować zużycie energii, a w końcu także wdrożyć rozwiązania zeroemisyjne bez strat w wydajności.

Przykładem przemysłowego giganta, który już korzysta z innowacji w dziedzinie automatyki przemysłowej, jest firma Valeo – globalny dostawca rozwiązań dla motoryzacji. Koncern wdrożył innowacyjne technologie firmy SMC aby zauważalnie zredukować zużycie sprężonego powietrza.

Cel: ograniczenie śladu węglowego

Ambicją Valeo jest znaczące zmniejszenie emisji CO2. W ramach wewnętrznego programu Cap 50 koncern planuje zmniejszyć łączną emisyjność swoich zakładów o 45% do 2030 roku, a do 2050 osiągnąć neutralność węglową.

Aby zrealizować swój cel, Valeo od lat współpracuje z partnerami dostarczającymi najnowocześniejsze technologie automatyzujące pracę zakładów oraz przyczyniające się do realnego ograniczenia zużycia energii. Takim partnerem jest firma SMC – producent zaawansowanych rozwiązań pneumatycznych, które pomagają redukować zużycie sprężonego powietrza.

Środek do celu: zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza dzięki technologii SMC

Zakłady produkcyjne koncernu Valeo wykorzystują instalacje zużywające ogromne ilości sprężonego powietrza.

Szacunkowo urządzenia korzystające ze sprężonego powietrza odpowiadają za aż 20% zużycia energii elektrycznej w fabryce, z czego wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy.

Za tak wysokie zużycie odpowiada przede wszystkim nadmuch powietrza (ponad 40% całej konsumpcji), drugie miejsce zajmują siłowniki (14%), a trzecie podciśnienie (około 9%). Ponadto w zakładach przemysłowych odnotowuje się ok. 20-50% wycieki spowodowane nieodpowiednią konserwacją systemów sprężonego powietrza.

Systemy sprężonego powietrza to zatem jeden z tych obszarów, którego modernizacja może przynieść firmie  naprawdę odczuwalne oszczędności i przyczynić się do znacznej redukcji zużycia energii, a tym samym zmniejszenia śladu węglowego.

Valeo zdecydowało się na współpracę z SMC nie tylko dzięki innowacyjnym technologiom, ale także zaangażowanym, odpowiednio wykwalifikowanym zespołom ekspertów. Projekt rozpoczęto od audytu, w trakcie którego zmierzono zużycie sprężonego powietrza w zakładzie, określono działania naprawcze i oszacowano zwrot z inwestycji (ang. ROI).

Pierwsze uruchomienia odbyły się w zakładach we Francji, a ich efekty okazały się na tyle dobre, że koncern zdecydował się na wdrożenie podobnych rozwiązań także w innych krajach, w których posiada swoje fabryki. Dzięki krótkim okresom zwrotu z inwestycji, zaangażowani w projekt pracownicy mogli szybko podejmować decyzje w poszczególnych zakładach czy nawet jednostkach produkcyjnych.

Do tej pory, dzięki współpracy z SMC, w zakładach produkcyjnych Valeo wykryto i wyeliminowano wycieki na poziomie 10-30%. i osiągnięto redukcję zużycia sprężonego powietrza o około 50% w zastosowaniach nadmuchowych i podciśnieniowych.

W ofercie SMC znajduje się szereg technologii pomagających zredukować zużycie sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych, w tym m.in. impulsowe pistolety do sprężonego powietrza (redukcja o 87%), pulsacyjne zawory nadmuchowe (redukcja o 50%) czy kompaktowe jednostki podciśnienia (redukcja aż o 93%).

Przykład wdrożenia w firmie Valeo dowodzi, że stosowanie innowacyjnych technologii z obszaru automatyzacji ma sens i przyczynia się do rzeczywistych oszczędności, stanowiąc duży krok w kierunku nie tylko optymalizacji produkcji, ale także ograniczenia jej emisyjności i tym samym niekorzystnego oddziaływania na klimat.

Redukcja ciśnienia powietrza przynosi kolejne spektakularne oszczędności

Współpraca koncernu Valeo z firmą SMC nie ograniczyła się wyłącznie do zaimplementowania technologii zmniejszających zużycie sprężonego powietrza. Ważnym aspektem prowadzonych działań było również zmniejszenie ciśnienia powietrza tam, gdzie jest to technologicznie możliwe.

W większości zakładów przemysłowych wykorzystuje się ciśnienie od 6 do 7 barów, podczas gdy obniżenie ciśnienia roboczego do 4 barów przełożyłoby się za niższe zużycie energii. Mimo powszechnej opinii, w przypadku wielu urządzeń i stacji roboczych nie wpłynie to negatywnie na wydajność.

W wielu miejscach w zakładach produkcyjnych Valeo udało się obniżyć ciśnienie robocze do 4 barów, generując aż 28% oszczędności sprężonego powietrza przy jednoczesnym braku strat w wydajności.  

System został zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby pracował bez przerwy, co z jednej strony pozwoliło uniknąć zawsze kłopotliwych rozruchów, a z drugiej zminimalizować ryzyko przestojów produkcyjnych. Koncern Valeo podkreśla przy tym, że nie odnotował żadnych problemów z wydajnością.

Współpraca Valeo z firmą SMC i wdrożenie rozwiązań umożliwiających ograniczenie zużycia  sprężonego powietrza jest dowodem na to, że osiągnięcie przez koncern celów wyznaczonych na lata 2030 i 2050, jest nie tylko ambitne, ale także wykonalne. Podobne projekty mogą stanowić inspirację dla innych przedsiębiorców. Pokazują bowiem, jak odpowiedzialne ekologicznie działania przekładają się na realne oszczędności dla firm i zwiększają ich konkurencyjność na coraz bardziej świadomym ekologicznie rynku.

Więcej informacji na stronie producenta. 

Komentarz eksperta RAControls

Oparte na partnerstwie z SMC działania Valeo w kierunku zrównoważonego rozwoju są prawdziwym przełomem. Redukcja zużycia sprężonego powietrza o 50% to nie tylko oszczędność energii, ale także dowód na zobowiązanie producenta do zwiększenia efektywności energetycznej. Ta inicjatywa jest krokiem w stronę osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, co stanowi kluczowy cel, szczególnie w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ograniczenia emisji CO2.

Efektywność energetyczna, którą osiągnęła firma Valeo, nie tylko przyczyniła się do redukcji śladu węglowego, ale także potwierdziła, że innowacje technologiczne w zakresie automatyzacji mogą mieć ogromny wpływ na oszczędność zasobów. Zaangażowanie szeregu przedsiębiorców w proces poszukiwania optymalizacji procesów produkcyjnych pokazuje, jak istotna jest synergia pomiędzy firmami w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Działania Valeo i innych podmiotów z branży motoryzacyjnej są inspirującym dowodem na to, że efektywność energetyczna może być osiągalna i korzystna zarówno dla biznesu, jak i dla środowiska. To również potwierdzenie, że odpowiedzialność ekologiczna staje się integralną częścią sukcesu przedsiębiorstw w erze zmian klimatycznych.

Szczegółowych informacji na temat technologii i rozwiązań dla zrównoważonej produkcji udzielą Państwu doradcy RAControls.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kontakt - audyty i usługi