PlantPAx® pomaga producentom szybciej i trafniej podejmować decyzje dotyczące sterowania procesem. System umożliwia sprawniejsze reagowanie na wymagania klientów i szybko zmieniające się specyfikacje.

Zbudowany na skalowalnej architekturze system umożliwia sterowanie na poziomie zakładu i doskonałą integrację z całym portfolio inteligentnego sterowania Rockwell Automation. Aby sprostać rosnącej popularności wirtualnych środowisk w branży procesowej, firma Rockwell Automation oferuje prosty we wdrożeniu i przyjazny w obsłudze system PlantPAx.

Elementy systemu PlantPAx:

• Engineering Workstation (EWS): Zawiera pakiet niezbędnego oprogramowania do pełnej konfiguracji elementów sterowania i wizualizacji systemu PlantPAx.

• Operator Workstation (OWS): Składa się z oprogramowania potrzebnego do wizualizacji i sterowania procesem.

• Process Automation System Server (PASS): Serwery systemu PlantPAx zapewniające obsługę całego systemu, udostępnianie obrazów, obsługę danych oraz alarmów.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ: