Monitorowanie przepływu paliwa – dedykowane rozwiązanie do kaset ControlLogix | Case Study

Ropa naftowa to wciąż jeden ze strategicznych surowców światowej gospodarki. Monitorowanie przepływu gazu i cieczy ma fundamentalne znaczenie dla producentów działających w przemyśle paliwowym.

Jedna z brytyjskich firm integratorskich – Flotech Performance Systems, otrzymała zlecenie na wdrożenie skalowalnego systemu monitorowania przepływu paliwa. Inwestorem był wiodący producent ropy naftowej, zajmujący się importem paliwa lotniczego oraz jego dystrybucją z wykorzystaniem rurociągów, cystern drogowych oraz kolei, do różnych lokalizacji w Wielkiej Brytanii.

Wyzwania

  • stworzenie skalowalnego i prostego w obsłudze systemu monitorowania przepływu paliwa,

  • ograniczona ilość miejsca w szafie sterowniczej.

Komponenty

  • procesor ControlLogix marki Allen-Bradley,

  • moduły Advanced Flow Computer firmy ProSoft Technology,

  • moduły wejść/wyjść Compact I/O.

ROZWIĄZANIE

Na początkowych etapach projektu rozważano dodanie do istniejącego przepływomierza rurociągów eksportowych specjalnego komputera do pomiaru przepływu, który byłby zintegrowany z istniejącą platformą ControlLogix od Rockwell Automation. Zamiast zewnętrznego urządzenia zdecydowano się jednak na wykorzystanie zintegrowanej architektury i zamontowanie w kasecie dedykowanego modułu Advanced Flow Computer firmy ProSoft Technology.

Osiągnięte korzyści

Moduł komputera przepływu montowany jest bezpośrednio w kasecie ControlLogix, dzięki czemu zajmuje dużo mniej cennej przestrzeni w szafie sterowniczej. Uruchomienie modułu Advanced Flow Computer jest prostsze niż w przypadku klasycznego komputera do pomiaru przepływu, jest to również bardziej opłacalne cenowo rozwiązanie. Dodatkową korzyścią z zastosowania modułu w tej aplikacji była również możliwość jego integracji z istniejącym systemem sterowania, a w kolejnym etapie inwestycji, także z lokalnymi modułami wejść/wyjść Compact I/O. Wykorzystanie zintegrowanej architektury znacząco uprościło projektowanie aplikacji oraz jej późniejszą obsługę, czyniąc ją również bardziej korzystną cenowo niż rozważane na początku zastosowanie standardowego komputera do pomiaru przepływu.

Komentarz eksperta

Monitorowanie przepływu gazu i cieczy ma istotne znaczenie dla producentów działających w przemyśle paliwowym. Zastosowanie zintegrowanej architektury i dedykowanych modułów pomiarowych firmy ProSoft Technology uprościło projektowanie aplikacji oraz jej późniejszą obsługę. Było to również bardziej korzystne cenowo rozwiązanie niż rozważane na początku zastosowanie standardowego komputera do pomiaru przepływu.

Agnieszka Kozieł
Controllers & Software Product Engineer

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ: